Čechy Střed

Přeústění vedení, zpracování projektové dokumentace staveb.

Tvroba dokumentace pro stavební povolení, provádění stavby. Organizace výstavby.

Generální projektant

Číslo zakázky: 
PRA10-0362
Realizace: 
March 2011 to August 2018
Krátký popis: 
Projektová dokumentace k rekonstrukci rozvodny 400/220/35/10kV