References

Choose which company references should be shown

Kozienice, Mory a Piaseczno

Divize Výstavba vedení (Pile Elbud S.A.)

Modernizace části vedení mezi rozvodnami Kozienice, Mory i Piaseczno, linky 220 kV Kozienice-Mory, Kozienice-Piaseczno a Mory-Piaseczno

Zadavatel: PSE SA

Realization:

January 2016 to December 2016

Chełm Systemowa - Dorohusk

Divize Výstavba vedení (Pile Elbud S.A.)

Studie proveditelnosti a výstavby linky 110kV mezi rozvodnami Chełm Systemowa do - Chełm Cementownia

Zadavatel: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Zamość

Část 2, Chełm Systemowa - Dorohusk

Realization:

January 2016 to December 2016

VE Slapy

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentace k doplnění zhášecí tlumivky a rekonstrukce stávající

Realization:

April 2015 to July 2015

Number of project:

0114P0028

Počerady

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Výměna generátorového vypínače na bloku 5

Kompletní demontáž starého vypínače, dodávka, montáž a uvedení do provozu nového vypínače Alstom FKG SF6 spolu s instalací nových zapouzdřených vodičů a nových MTN.

Dodávka komunikační jednotky Alstom C264 pro signalizaci na nadřazený řídící systém elektrárny. Překlad signálů z protokolu MODBUS do IEC 61850 (technologický ŘS) a IEC 101 (ŘS obsluhy velínu).

Realization:

April 2015 to September 2015

Financial scope:

~ 13 mil. Kč

Number of project:

0114R0068

Milín

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny

Výstavba kompletního terciéru T201, dodávka nového transformátoru Efacec (dodávka, montáž, uvedení do provozu) na hladině 10,5/0,4 kV 630kVA.

Zapojení ochran, včetně pokládky kabeláže 

Realization:

March 2015 to September 2015

Financial scope:

~ 9 mil. Kč

Number of project:

0115R0019

Žamberk

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Projektová dokumentaci k rekonstrukci rozvodny R 110/35 kV

Realization:

February 2015 to February 2016

Number of project:

0115P0017

Jirny

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Nová transformovna TR 110 / 22 kV

Aktualizace prováděcí dokumentace

Realization:

February 2015 to November 2017

Number of project:

0115P0001

Náchod

Energetika - Projekce (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 110 kV

Realization:

February 2015 to March 2017

Number of project:

0115P0015

Otrokovice

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Rekonstrukce rozvodny R 400kV

V rámci rekonstrukce montáž a uvedení do provozu 3x TRF 400kV 350MVA (T401, T402, T403). Rekonstrukce vývodů V417 (Sokolnice) a V418 (Prosenice) společně s kombinovanou spojkou přípojnic.

Realization:

January 2015 to September 2018

Financial scope:

~ 458 mil. Kč

Number of project:

0114R0091

Hradec

Divize Energetika (ASE, s.r.o.)

Modernizace vlastní spotřeby rozvodny Hradec

Realization:

January 2015 to December 2015

Financial scope:

~ 21 mil. Kč

Number of project:

0115R0010

Pages