Certifikace

ISO 9001 - Systém managementu jakosti

Certifikát shody systému managementu jakosti s požadavky ČSN EN ISO 9001

ISO 14001 - Environmentální management

Certifikát shody systému environmentálního managementu s požadavky ČSN EN ISO 14001

OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Osvědčení o shody ěmanagementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s požadavky specifikace OHSAS 18001 společností ASE, s.r.o.

ITI - Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizím a zkouškám elektrických zařízení

Oprávnění k provádění montáží, oprav, revizím a zkouškám vyhrazených elektrických zařízení s napětím do 400 kV v objektech třídy A

BÚ - Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám el. zařízení používaných při hornické činnosti

Oprávnění k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených el. zařízení podle §8 odst. 6 písm. a) zákona č. 61/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s použitím ust. § 3 odst. 6 vyhlášky č. 74/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a ustanovení § 151 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.

Oprávnění pro slovenskou republiku k provádění oprav, údržby, rekonstrukce a montáží

oprávnění pro Slovenskou Republiku k provádění oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží vyhrazených el. zařízení bez omezení napětí včetně bleskosvodů třídy A, podle § 14 odst. 1 písm. a) a § 15 odst. 4 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů na základě odborného stanoviska č. 01575/4/2011 o prověření odborné způsobilosti zaměstnavatele.

EZÚ - certifikace rozvaděče AO

Certifikace oceloplechového rozvaděče AO vydaným Elektrotechnickým Zkušebním Ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

EZÚ - certifikace rozvaděče AS

Certifikace oceloplechového rozvaděče AS vydaným Elektrotechnickým Zkušebním Ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

EZÚ - certifikace rozvaděče AT

Certifikace oceloplechového rozvaděče AT vydaným Elektrotechnickým Zkušebním Ústavem. Výrobek je ve shodě s požadavky ČSN EN 61439-1 ed.2:12 a ČSN EN 61439-2 ed.2:12.

Intumex - protipožární ochrana

Osvědčení na zpracování systémů pasivní požární ochrany Intumex

HILTI - protipožární ucpávky a nátěry

Certifikát k oprávnění provádět protipožární ucpávky a protipožární nátěry kabelových tras Firestop - systémem Hilti