News

ODCHOD JANA TAŠKA

Dne 7.2.2007 došlo k oficiálnímu ukončení aktivní kariéry společníka a jednatele Jana Taška na postu výkonného ředitele společnosti ASE, s.r.o. Na jeho místo nastoupí dosavadní ředitel pro techniku a rozvoj Ing. Tomáš Tašek.

VOIP TELEFONIE

V rámci zavádění úsporných opatření přešly obě společnosti od 15.1.2007 na tzv. VoIP telefonii při které jsou telefonní hovory uskutečňovány přes internet. Původní telefonní čísla zůstala zachována.

UDĚLENÍ PROKURY

Na valné hromadě konané dne 1.12.2006 bylo rozhodnuto o udělení prokury Ing. Tomáši Taškovi a Jiřímu Taškovi. Prokura vstoupila v platnost zápisem do obchodního rejstříku.

PERSONÁLNÍ ZMĚNY

Od 1.10.2006 došlo v rámci narůstajících aktivit společnosti ASE-ZVN s.r.o.k personálním zněnám na postu ředitele pro ekonomiku a obchod ve společnosti ASE, s.r.o. Dosavadní ředitel Ing. Jiří Ocetek přešel plně do vedení dceřinné společnosti ASE-ZVN s.r.o. a na jeho místo nastoupil Jiří Tašek dosud zastávající funkci manažera integrovaného systému a infrastruktury.

EVROPSKÝ MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ TECHNOLOG

V roce 2005 zahájila dceřiná společnost ASE-ZVN s.r.o. práce na projektu Evropský mezinárodní svářečský technolog - EWT/IWT se zaměřením na získání kvalifikace - svářečský technolog a svařování v ochranné atmosféře Ar, Al a jejich slitin. Cílem celého projektu je zvýšení konkurenceschopnosti podniku při získávání veřejných zakázek v rámci české energetiky, kde je jedním z kvalifikačních kritérií podmínka, vlastnit velký svářečský průkaz. Vzhledem k nemalé výši celkových nákladů na uvedený projekt, podala společnost ASE-ZVN s.r.o. žádost o podporu v rámci operačního programu rozvoje lidských zdrojů GS Profese (OP RLZ / GS Profese), který patří mezi základní programy Evropského sociálního fondu (ESF). Rozhodnutím Ministerstva průmyslu a obchodu byla společnosti poskytnuta dotace ve výši 45% uznatelných nákladů. Ukončení projektu a následné získání certifikátu je plánováno v průběhu roku 2006.

Pages